Verslag

Op 8  maart kwamen in de Thomaskerk in Amsterdam ruim 140 jongere en oudere  vrouwen uit de breedte van de kerken samen rondom het thema “Vrouwen Houden Huis – over geloven in duurzame economie”.  Een dag met inspirerende verhalen, voorbeelden uit de praktijk, film,  muziek, gelegenheid om te netwerken en een heerlijke lunch van een duurzame cateraar.

De dag  begon met een viering waarin onder meer een groet gebracht werd door  vertegenwoordigers vanuit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen.  Zo was er vanuit de PKN synodevoorzitter Karin van den Broeke,  vanuit de Oud-Katholieke Kerk Rina Homan, vanuit de Ekklesiabeweging  Cathérine Verviers, vanuit de Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging Leny Boere, en Ans Odinot vanuit de Oecumenische Vrouwensynode van Amsterdam. Nora Asrami zou aanwezig zijn vanuit de islamitische gemeenschap maar was helaas ziek.

Vervolgens  werden de workshops geïntroduceerd in korte Talks en een lezing  door Anneleen Decoene,  een Vlaams feministisch theologe. Na de duurzame lunch -  met gelegenheid om te netwerken - konden de deelnemers kiezen  voor  verder praten met Anneleen Decoene, naar bijbelworkshop Ruth, de  film Solar Mama, op excursie naar de Zuidas of naar een workshop  songtekst  schrijven, Kasmoni, basisinkomen voor iedereen of geloof in  een duurzame wereld. In de afsluitende viering kwam uit iedere workshop  een  bijdrage.

Hieronder verslag op onderdelen.

Lees over de dag als geheel
Karin van den Broeke Vrouwensynode maakt echte verjongingsslag op de website van de PKN of als pdf.
Marianne van Waterschoot Verslag Oecumenische Vrouwensynode 2014 op NieuwWij.nl of als pdf.
Het verslag van onze eindredacteur Joanne Seldenrath
Begripsverheldering emancipatie, feminisme, gender van Annego Hogebrink

Voor de foto's gemaakt door

  • Rina Homan klik hier
  • Mariean Schut klik hier
  • Trees van Montfoort klik hier

De vieringen

De vieringen werden geleid door Anne-Francine van Gogh en Cathérine Verviers. Zij zorgden voor het stramien en de liederen. Volgens goed gebruik in de vrouw-en-geloof-beweging hadden vele deelneemsters een inbreng en via hen alle aanwezigen. Cathérine en Anne-Francine smeedden op de dag zelf alles tot een mooi geheel.

De openingsviering zat vol goede wensen: een vredelied van Huub Oosterhuis en groeten vanuit de PKN, de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen, de Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging, de Ekklesia-beweging en de  Oecumenische Vrouwensynode van Amsterdam. Nora Asrami zou aanwezig zijn vanuit de islamitische gemeenschap maar was helaas ziek.

In haar welkom deelde voorzitter van de Vrouwensynode, Jasja Nottelman, mee dat Doreen Hazel op 7 maart overleden was, de vrouw die womanistische theologie in Nederland heeft ontwikkeld. Ze las psalm 23 in een parafrase van Doreen.

In de openingsviering stond een beeld verborgen onder een prachtige doek. Na de lezingen uit Ps 106, 19 en Mt 16,24 werd het beeld onthuld: een gouden stierkalf dat er overigens erg schattig uitzag, vertaalde de keuze waarvoor we gesteld zijn in Bijbelse bewoordingen: dienen we God of de mammon? Dienen we God of een gouden stierkalf? Met een vraagteken... wat doen wij?

Vanuit de workshops wordt aan de slotviering meegewerkt met een gebed, een rollenspel of het lied uit de workshop van Lydia van Maurik. De bijdrage uit de workshop van Aspha Bijnaar gaat over een vrouw die het geld eerder nodig heeft – wat nu? Kasmoni geeft ruimte, afhankelijk van hoeveel ruimte de vrouwen elkaar geven. Immers, een volgende keer hebben ze zelf het geld dringend nodig. Zo kan economie eruitzien als een gelovige houding en met economisch handelen gecombineerd worden.

Talk Jutta Eilander

Hoofdlezing Anneleen Decoene

Talk Aspa Bijnaar

Talk Janneke Stegeman

mede mogelijk gemaakt

De Synodedag werd mede mogelijk gemaakt door het Catharina Halkesfonds

Talk Suzan Doodeman

Talk Anne-Claire Mulder

Talk Monika Milz

Talk Lydia van Maurik

Vanwege copyright wordt het lied niet weergegeven.

hoofdlezing: lastige vragen

Anneleen Decoene - foto Trees van MontfoortLezing: Anneleen Decoene
Verslag: Joanne Seldenrath
Tekst van de lezing
Zie ook de aankondiging

Hoofdlezing: lastige vragen
Om te geloven in duurzame economie moet je goed gek zijn, zegt Anneleen Decoene. Zij geeft de hoofdlezing; in haar workshop wordt daarover nagepraat. Ze ontmaskert de manieren waarop het liberalisme feminisme neutraliseert. Het heet dat het doel van feminisme is bereikt...

workshop geloof en duurzaamheid

Aan het werk - foto © mariean schutWorkshopleiding: Jutta Eilander
Verslag: Marianne Molenaar
Zie ook de aankondiging

‘Ik wil wat mij gegeven wordt zo goed mogelijk doorgeven’

Jutta Eilander neemt ons in haar creatief-meditatieve workshop mee op een zoektocht naar de relatie tussen geloof en duurzaamheid. De zaal ziet er vrolijk uit: een roze kleed op tafel, tubes verf, tijdschriften her en der verspreid. Eén voor één komen we binnendruppelen en wachten we op wat komen gaat. Eigenlijk wel lekker om iets te doen, na al dat denken van vanmorgen. Maar niet voordat we opgeschrikt worden met een gedicht:

workshop Kasmoni

Uitleg over kasmoni - foto © mariean schutWorkshopleiding: Aspha Bijnaar
Verslag: Lisa Borgerhoff van den Bergh
Zie ook de aankondiging

Buiten lijkt het zomer, maar het stralende middelpunt van deze workshop is Aspha Bijnaar.  Deze energieke dame onderwijst ons vanmiddag in ‘kasmoni’. Een eeuwenoud informeel banksysteem dat ervoor zorgde dat zij in Nederland kon gaan studeren en uiteindelijk promoveerde op deze spaartraditie in Suriname en Nederland.

workshop Ruth

ruth_plezier

Workshopleiding: Janneke Stegeman
Verslag: Helene Timmers
Zie ook de aankondiging

Vantevoren schreef ik me al in voor de workshop over het bijbelboek Ruth. 's Morgens bij de workshoppresentaties vertelt Janneke dat ze theatersport wil inzetten. Spannend!

Na een korte opwarming gaan we het verhaal van Ruth uitspelen. We zitten in een grote kring, iemand stapt naar het midden en is Naomi die het plan opvat om terug te keren naar Israël. Anderen springen in wanneer het verhaal erom vraagt en ...

napraten over de lezing

Verschillende generaties - foto © Mariean SchutNapraten met Anneleen Decoene
Verslag: Janneke van der Veer

Waarom is feministische theologie nodig? De lezing van Decoene vormde een helder en zeer welkom antwoord op deze vraag. In deze workshop scherpten we dit antwoord op een aantal punten aan door middel van een groepsgesprek.

Allereerst viel op dat er verschillende generaties deelnamen aan het gesprek. Waar de oudere generatie nog heeft gestreden om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij, wordt gelijkwaardigheid door de jongere generatie vrouwen vaak beschouwd als...

workshop Solar Mama

Suzan Doodeman - foto Rina HomanWorkshopleiding: Suzan Doodeman
Verslag: Willemijn de Jong
Zie ook de aankondiging

We kijken een stuk uit de film Rafea: Solar Mama. De documentaire volgt Rafea, een analfabete moeder van het platteland in Jordanië, die wordt opgeleid tot zonne-energie ingenieur. Met alle strubbelingen die daarbij horen.

Na de documentaire zijn we onder de indruk. "Je vraagt je af hoe dit verder gaat.” Het gesprek is al gauw in volle gang…

workshop Basisinkomen

Talk Anne-Claire MulderWorkshopleiding: Anne-Claire Mulder
Verslag: Dore van Montfoort
Zie ook de aankondiging

Heftige discussie in de workshop basisinkomen

Het onvoorwaardelijke basisinkomen voor iedereen (OBI) is niet een nieuw idee. In de jaren ‘70 werd er in Nederland al gediscussieerd over de mogelijkheid en de voor- en nadelen van zo’n basisinkomen van iedereen. Wat gebeurt er als je iedereen een levensstandaard biedt? Zonder eisen?

excursie en interview Monika Milz

Interview overzicht

Interviewer: Jessa van der Vaart
Geïnterviewde: Monika Milz
Verslag: Noortje Luning
Zie ook de aankondiging

Het mooie weer leende zich goed voor een wandeling over de Zuidas. De vrouwenhoofden draaien zich omhoog als Monika Milz, voorzitter van de Green Deal Board en werkzaam (geweest) in directeursfuncties van het bankwezen, vertelt over wat er in die torenhoge gebouwen gebeurt.

Het is een spannende excursie, ...

workshop Songtekst schrijven

Workshop songtekst schrijven 1Workshopleiding: Lydia van Maurik
Verslag: Joanne Seldenrath
Zie ook de aankondiging

‘Als een doedelzak??’ ‘Ja een beetje meditatief.’ Halverwege de workshop heerst er ongeloof. Gaan we werkelijk een lied schrijven en nog zingen ook? Lydia van Maurik houdt er alle vertrouwen in. Ze heeft ons laten nadenken over...