Datum:
22.11.2017 1:30 pm - 5:30 pm
Locatie:
Kopie aan:

Beschrijving

22 november 2017

Studiemiddag Godsbeelden en seksueel misbruik

Voor wie: Pastores, geestelijk verzorgers, studenten, opleiders en belangstellenden  

Wanneer: 22 november 2017, 13.30 - 17.30

Waar: Zaal 1E24, PThU Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam (VU-Hoofdgebouw, eerste verdieping, E-vleugel)

Kosten: studenten € 5, overigen € 10

Godsbeelden en seksueel misbruik

Deze studiemiddag wordt georganiseerd door PThU (Protestantse Theologische Universiteit), VU (Faculteit der Godgeleerdheid) en Stichting VPSG (advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving.

“En ik weet ook nog wel dat ik toen op mijn blote knietjes voor mijn bed bad van: ‘Alsjeblieft God, laat het toch ophouden’. Wat dus niet gebeurde. En toen dacht ik van…nou dan moet ik toch wel echt slecht zijn, dat God het tóch laat gebeuren…je hebt vast wel iets gedaan…”

“God was voor mij een grote strenge agent, die alles zag en Hij heeft niet ingegrepen.”

Bovenstaande uitspraken komen van slachtoffers van incest/seksueel misbruik. Ongeveer 30 % procent van de vrouwen en minimaal 12% van de mannen in Nederland heeft ervaring met een vorm van seksueel misbruik. Voor mensen, vrouwen én mannen, kan er als zij opgegroeid zijn met geloof en godsdienst een vermenging ontstaan van een seksueel misbruik- en godsdiensttrauma. In het pastoraat komen we zulke mensen tegen en hoe kunnen we heilzaam aanwezig zijn? Maart 2017 promoveerde Adriana W. Balk- van Rossum aan de VU op het proefschrift De rol van godsbeelden in de levensverhalen van vrouwen met een incestervaring. Naar aanleiding van het verschijnen van haar boek organiseren wij op 22 november 2017 een studiemiddag over godsbeelden en seksueel geweld.

Klik hier voor het programma en aanmelding.