Abonnement of donatie wijzigen

Op de pagina Abonnee of donateur worden vind je achtergrondinformatie over abonnementen en donaties.

Adreswijziging of wijziging van IBAN

Een adreswijziging of wijziging van je IBAN kun je doorgeven via het formulier Doorgeven (adres)wijziging.

Abonnement of 'gewone' donatie wijzigen

Je kunt je abonnement of donatie wijzigen via hetzelfde formulier als waarmee nieuwe abonnees of donateurs zich aanmelden. Onderaan het formulier kun je aangeven dat het een wijziging betreft. Klik hier voor het formulier om je donatie of abonnement wijzigen.

Overeenkomst periodieke gift wijzigen

Indien je een overeenkomst periodieke gift wilt wijzigen moet je daarvoor een nieuwe overeekomst invullen en naar ons opsturen. Klik hier voor de pagina Overeenkomst periodieke gift regelen. Graag ontvangen we er een briefje met uitleg over de wijziging bij. Let op: een wijziging kan invloed hebben op de aftrekbaarheid voor de belasting van de gift. Zie hiervoor de website van de belastingdienst over periodieke giften.