Uit ons netwerk

Hieronder vind je gegevens van mensen en organisaties uit het netwerk van de Vrouwensynode. Wil je hier ook vermeld worden? Stuur een email met een tekst van maximaal 25 woorden en een afbeelding (jpeg) naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Sieth Delhaas

Teksten in Tijdbestek

De titel van mijn website Teksten in Tijdsbestek geeft tegelijkertijd de betekenis weer. De website is niet bedoeld als een weg naar meer werk of contacten. Integendeel. Deze is bedoeld als een archief, een naslagwerk voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in de thema’s die ikzelf te berde bracht in de decennia tussen 1970 en 2017 of waarvoor mijn opdrachtgeefsters (v/m) mij vroegen.

www.siethdelhaas.nl

Van Montfoort Communicatie & Journalistiek

Van Montfoort Communicatie & Journalistiek / Trees van Montfoort  is gespecialiseerd in journalistieke producties en communicatieadvies op het gebied van religie, cultuur, vrouwenbeweging en duurzaamheid. 

www.VanMontfoortCommunicatie.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het Catharina Halkesfonds wil feministische theologie en de kritische bestudering van religie en gender in Nederland bevorderen. Het fonds ondersteunt onderzoeks- en publicatieprojecten en andere relevante activiteiten. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient het project bij te dragen aan de realisering van de doelstelling van het fonds, namelijk...

Online ontmoetingsplatform voor lesbische of biseksuele vrouwen vanuit allerlei christelijke stromingen en achtergronden. Erkenning en herkenning zijn speerpunten.

www.HolyFemales.nl

Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond

De Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond is een relatief kleine en springlevende vrouwenbond. De leden ontmoeten elkaar op de jaarlijkse studiedag, ontmoetingsdag, beleidsdag en excursies en middels artikelen in “De Brief”, het periodiek van de bond.

Een internationale wetenschappelijke tijdschrift. In het Engels, alleen op internet en vrij toegankelijk: www.religionandgender.org.

Vrouwenbron

Een plaats waar elke vrouw wordt uitgenodigd om af te dalen in Vrouwenmysteries om er zich terug mee te verbinden zodat de vroede (wijze) vrouwe in haar opnieuw kan geboren worden. Beeld je in, een delende gemeenschap waarin: vrede, gelijkwaardigheid, zorg dragen, verbondenheid en eeuwige cyclussen worden geëerd.

www.vrouwenbron.be
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het IWFT Expertisenetwerk Gender en Religie is een organisatie van professionals en aspirant-proffesionals die in hun werk expertise rondom gender en religie (willen) inzetten.

Doelstellingen zijn...

Netwerk Mirre

Mirre is een netwerk dat ruimte biedt aan lesbische en biseksuele vrouwen die, ieder op eigen wijze, met geloven bezig zijn. Vrouwen die aangesloten zijn geven zelf mede vorm en inhoud aan wat er binnen het Netwerk gebeurt.

www.netwerkmirre.nl

Werkplaats voor dans en christelijke spiritualiteit / Riëtte Beurmanjer

‘Zusters, weest niet angstvallig, dat is een bekoring van heel slecht allooi! Ze is niet alleen nadelig voor u, maar ook voor uw medemens’.

Een open huis voor mensen en organisaties en voor speciale en kwetsbare doelgroepen, om zich te bezinnen, bezield te raken en in beweging te komen. De sfeer van rust en verstilling, ...

Oecumenisch Vrouwennetwerk Noord-Holland / Annego Hogebrink

Actief op het gebied van vrouwen-emanicipatie en rechtvaardige man-vrouwverhoudingen. ‘Oecumenisch’  wil zeggen...

Dullyna van den Herik-van der Weit

Theologische uitgeverij Narratio. Praktische boeken en tijdschriften op het gebied van Vrouw en Geloof, ...

logo vredesmuseum

Vrouwen in Vredesmuseum / Mariean Schut

Samen de weg te zoeken naar een 'Cultuur van Vrede en Geweldloosheid'. Om daaraan een bijdrage te leveren is het Museum voor Vrede en Geweldloosheid opgericht. Met o.a. de tentoonstelling 1000 Vredesvrouwen en Ongekend verweer.

De Graalbeweging / Elly van Leeuwen

De Graalbeweging is een internationale eigentijdse vrouwenbeweging geworteld in een lange christelijke traditie. Wij zijn uitgegroeid tot ...

Religions for Peace - European Women of Faith Network / Martina Heinrichs

The Religions for Peace–European Women of Faith Network (EWFN) brings together a wide diversity of faith and interfaith-based women's organizations in Europe to work together for peace. The EWFN creates opportunities for women to ...

Unie NKV / Leny Boere-Nederend

De Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging is een samenwerkingsverband van katholieke (vrouwen)organisaties met een ledental van 15.000 vrouwen en mannen. De Unie NKV is ...

Trefzeker & Toegankelijk / Inez van der Spek

Als redacteur en schrijfcoach non-fictie, gespecialiseerd in religie & gender, help ik mensen om trefzeker en toegankelijk te schrijven.

Joanne Seldenrath

 

Ik ben theologe en bureauredacteur en werk vanuit mijn eigen bedrijf S+Taal als ZZP’er voor organisaties op het gebied van levensbeschouwing en vrouwenbeweging. Mijn ambitie is dat wat ik schrijf, voor een ander...

Website hagar-sarah / Annego Hogebrink

Voor actuele informatie, reflectie en nieuwe inhoudelijke informatie over gender en trialoog. En een werkboek voor de trialoog ...

Marian Geurtsen

Marian Geurtsen is theoloog en ritueelspecialist. Haar passie: de vergeten schatten uit de christelijke traditie hervinden en afstoffen, zodat zij aansluiten bij de vragen van mensen van vandaag.

Genootschap van de kleinste munt / Martina Heinrichs

De Fellowship of the Least Coin is een wereldwijde gebeds- en collectebeweging. Each time a woman prays...

Meldpunt seksueel misbruik in de kerk / Ploni Robbers

SMPR helpt seksueel misbruik in de kerk bestrijden en voorkomen. De eerste loyaliteit van SMPR ligt bij ...

Stichting VPSG: advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving

Jeannette Deenik en Fieke Klaver

Vrouwentrialoog / Annego Hogebrink en Riet Bons-Storm

Bevorderen van de gelijkwaardige inbreng van vrouwen en mannen op alle niveaus van de interreligieuze dialoog en trialoog is wat de Kerngroep Landelijke Vrouwentrialoog beoogt. Vrouwen met joodse, christelijke en islamitische achtergrond ...

WASTI / Arine Benschop

Voor cursussen, workshops en lezingen waarin bijbel en traditie kritisch opbouwend benaderd worden met veel ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers. Geïnspireerd door een bevrijdende manier van lezen ...

Casella / Leontien Dekker en Helene Timmers

Religieuze leefgemeenschap Casella biedt een open huis voor jonge mensen die op zoek zijn naar stilte en ontmoeting. In de hectiek van het alledaagse leven ...

EFECW / Martina Heinrichs

The Ecumenical Forum of European Christian Women is an international, church-related organisation that is active in 30 European countries. EFECW is a network of women ...

Noorderlicht / Berthe van Soest

Een project om nieuw-spirituelen via o.a. social media in contact te brengen met kerk en geloof.

Freda Dröes

 

FemArtMuseum Amsterdam stelt zich tot doel kwaliteitskunst van, door en over vrouwen onder de aandacht te brengen van het grote publiek. Wereldwijd is slechts vier procent van de kunstwerken...

Oecumenische Vrouwensynode Amsterdam en omstreken

Als OVS Amsterdam en Omstreken begonnen in 2007 in de Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost. Geconfronteerd met de grote stadsthema’s...