• Female Wave of Change van start

  Afgelopen week vond de Global Kick-off van de Female Wave of Change plaats: een initiatief dat in 2016 geleden startte met een droom om mensen uit heel de wereld samen te brengen, zodat kennis en inzichten gemakkelijk gedeeld kunnen worden en een vro...
 • EPIL: Connecting people in a 'superdiverse' city

  EPIL (European Project for Interreligious Learning) brengt vrouwen vanuit verschillende landen en verscheidene religieuze achtergrond samen voor dialoog, uitwisseling en empowerment. Als deel van het EPIL-project vindt op 3 oktober een mini-symposium...
 • Conferentie UnieNKV: Ethiek als leidraad

  Vanaf je kindertijd tot en met je pensioen ligt in deze maatschappij vrijwel niets meer vast. Je kunt je leven zelf vormgeven, vaak precies zoals jij wilt. Maar wat wil je? Welke keuzes maak jij? Doe je dat met je gevoel of met je verstand? Speelt je...
 • Vrouwenkalender 2018

  Ze is er weer: de Vrouwenkalender 2018! Ook deze keer is de Vrouwenkalender een mooie reis langs olieverf schilderijen, aquarellen, kleurpotlood en etsen van 43 kunstenaressen.
 • Kerk, vrouw en verzet

  In september is het 50 jaar geleden dat Jacoba van Tongeren (1903 - 1967) overleed. Aanleiding voor het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands protestantisme (HDC), het Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie en de Protestantse Theologisch...
 • MamaCash: Standing firm

  Het zal je niet ontgaan zijn dat het politieke klimaat in onder andere Egypte, Turkije en Rusland steeds repressiever en patriarchaler wordt. MamaCash schreef een (Engelstalig) rapport over het omgaan hiermee.
 • De Bezieling: zorgeloze zomer

  Op website van De Bezieling verscheen onlangs een column van de hand van Marga Haas, over een zorgeloze zomer: "Zonnewende vandaag. De zomer breekt aan. Ik associeer dit seizoen altijd met zorgeloosheid; dagen van opademen, loslaten, vrijheid. Tenmin...

Meer nieuws

 • Gebed van Women's Ordination Worldwide
  Women's Ordination Worldwide zet zich al jarenlang in voor vrouwen in het ambt. Daarvoor voeren zij actie en worden er conferenties georganiseerd, maa...
 • Vrouwen in ambten GKV
  Op donderdag 15 juni 2017 besloot de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt dat alle ambten (ouderling, diaken, voorganger) voor vrouwen openg...
 • F-Lab over feminisme en islam
  Wat is de rol van de vrouw in de islam? Wat staat erover in de Koran en hoe wordt dit geïnterpreteerd? Hoe ervaren moslimvrouwen hun rol als vrouw in...
 • Nieuwe directeur MamaCash
  Ook MamaCash verheugt zich over een nieuw gezicht: ze hebben naar eigen zeggen, "een fantastische nieuwe directeur heeft gevonden in de persoon van Zo...
 • Nieuwe voorzitter NVR
  Nenita La Rose-Lont (61) is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad. Zij volgt Dorenda Gerts op die per 20 mei jl. haar voorzitterschap h...
 • Uitgelicht: Bezield Verband Vlaanderen
  Helaas kampen vrouwenorganisaties en vrouwennetwerken met steeds kleinere deelnemersaantallen of steeds minder leden - dit bleek ook tijdens het Synod...
 • Boekentip: Geen dag zonder Maria
  Maria. Een naam met vele verschillende connotaties. Mens, mythe, moeder. Voor sommigen een symbool, voor anderen zo echt als vlees en bloed.
 • Foto's van de Vrouwensynode 2017
  Nagenieten van een paar mooie dagen op de Vrouwensynode 2017, dankzij de foto's van Rina Homan.
 • cursusaanbod Titus Brandsma Instituut
  De folder met het Cursusaanbod 2017-2018 van het Titus Brandsma Instituut is verschenen. Er zijn collegereeksen die ingaan op de betekenis van mystiek...
 • De verslagen van de OVS 2017 nu online.
  Do you care? Yes we care! Lees hier de verslagen terug van de lezingen en de workshops tijdens de Vrouwensynode 2017.
 • Verslag van de lezingen op de Vrouwensynode 2017
  Do you care? Yes we care! Vrouwen zorgen veel, hebben veel zorgen en maken zich veel zorgen. Op de Vrouwensynode Do you care? (Delft, 25-26 maart 2017...
 • Do you care?! Yes, we care!
  Het was een prachtig weekend in Delft op 25 en 26 maart 2017. Op zaterdag waren er zo'n 140 vrouwen en op zondag ruim 100 om met elkaar te luisteren,...
 • Internationale Vrouwendag 2017
  Op woensdag 8 maart 2017 is het weer Internationale Vrouwendag! Een dag om te vieren, ieder op zijn/haar eigen manier. Op deze website vind je een ove...
 • Promotieonderzoek: ‘Los-bandig katholiek’
  Tanja van Leeuwen (sinds kort ook penningmeester bij de Oecumenische Vrouwensynode!) was identiteitsbegeleider in het katholieke basisonderwijs en pro...
 • Vrouwen in de Reformatie
  Ter gelegenheid van 500 jaar protestantisme gaat de estafette ‘Als een lopend vuur’ door alle Nederlandse provincies. ‘Vrouwen in het protestantisme’...
 • Interview Janneke Stegeman over het Synodeweekend
  Je hebt het waarschijnlijk al gehoord, gezien, gelezen: op 25 – 26 maart 2017 vindt het Synodeweekend van de Oecumenische Vrouwensynode plaats. Een va...
 • Boek Graalbeweging
  Eind 2016 publiceerde historica Marjet Derks, onder de titel Van Hollandse wereldbekering tot mondiale verbondenheid, een bijzonder boek over de gesch...
 • Vacatures Nederlandse Vrouwenraad (NVR)
  De NVR zoekt 3 nieuwe Algemeen Bestuursleden met ervaring in subsidierelaties, communicatie en/of internationale zaken wegens het aflopen van de termi...
 • Gender Heritage Connection van start
  Jacqueline Prins, directeur Emancipatie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, lanceerde op 23 januari 2017 bij Atria de Gender Heri...
 • Echte vrouwen lezen de Bijbel zelf!
  De grootste vernieuwing in de Reformatie was dat protestanten zelf de bijbel moesten lezen en daar hun eigen conclusies uit trekken. Niet langer waren...
 • FemArt: museum zonder muren
  Het is bekend dat kunstwerken van vrouwen in de musea ondervertegenwoordigd zijn. FemArtMuseum, een museum zonder muren, doet daar iets aan. Vanaf dec...
 • Digitaal Vrouwenlexicon
  Ken jij het Digitaal Vrouwenlexicon al? Deze website biedt informatie over de opmerkelijkste vrouwen uit de geschiedenis van Nederland en zijn overzee...
 • In Memoriam: Hebe Kohlbrugge
  Hebe Kohlbrugge (1914-2016) was een formidabele vrouw met een persoonlijkheid die je zelden ontmoet. Zij overleed op 13 december 2016 op de leeftijd v...
 • De Meiden in Amsterdam
  Namens de OVS woonden Wil Fransen en Fieke Klaver de première bij van de Meiden in de volle stadsschouwburg in Amsterdam. 'Bizar!, en toch..' was het...
 • Kerst- en nieuwjaarswens Andante
  Via Andante bereikte ons een mooie Kerst- en nieuwjaarswens, met een prachtig beeldende toen-nu vergelijking. Klik hier om deze te bekijken!