Kwartaalblad: ZijSpiegel

In de ZijSpiegel, het kwartaalblad van de Oecumenische Vrouwensynode, staan zowel nieuwsberichten over vrouw en geloof als ook achtergrondartikelen zoals columns, recensies en interviews. 
De ZijSpiegel wil ons een spiegel voorhouden, en op metaniveau reflecteren (op) wat er in de samenleving om ons heen gebeurt. Daarnaast is de naam ook een knipoog naar de zijspiegel in de auto: die maakt een blik opzij, weg van het gebaande en al vastgelegde pad, mogelijk

Je ontvangt het blad bij een donatie van € 50 of meer per jaar. Een abonnement nemen kan ook. Per jaar kost dat € 22,50 (€ 12,00 bij een minimuminkomen), voor adressen buiten Nederland in verband met de extra portokosten € 28,00 (€17,50 bij een minimuminkomen). Zie de pagina Donatie / abonnement.

Kopij

Kopij voor het volgende nummer van de ZijSpiegel  kan ingezonden worden via het contactformulier Kopij website aanleveren of per post: Kwartaalblad Oecumenische Vrouwensynode, Joanne Seldenrath, Prinses Christinalaan 50, 6101 AG Echt.